Formularz zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na wypełnienie poniższego formularza, zapraszamy do placówki po odbiór formularzy w formie tradycyjnej - papierowej.

Dane dziecka
Dane zamieszkania dziecka
Dane zameldowania dziecka
Dane mamy lub opiekunki prawnej dziecka
Dane zamieszkania mamy
Dane zameldowania mamy
Inny adres mama
Dane taty lub opiekuna prawnego dziecka
Dane zamieszkania taty
Dane zameldowania taty
Inny adres taty