Program

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wybrany program zatwierdzony przez MEN

Oferujemy wyjścia tematyczne, teatrzyki, spotkania z ciekawymi gośćmi, codzienne spacery lub wyjścia do ogrodu przedszkolnego, zabawy na powietrzu przez cztery pory roku.

Zajęcia z zakresu:

 • "JESTEM BEZPIECZNY" – wdrażanie nawyku dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. 
 • "DOBRE ZACHOWANIE" przygotowanie do zgodnego i samodzielnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, społecznej.
 • "ZANIM PÓJDĘ DO SZKOŁY" – nabywanie, doskonalenie umiejętności dzieci potrzebnych do podjęcia nauki w szkole już od najmłodszej grupy wiekowej!
 • "MĄDRA GŁOWA" – wspieranie rozwoju procesów myślowych, dzięki czemu dzieci mogą w pełni poznawać i rozumieć siebie oraz otaczający świat.
 • "GIMNASTYKA MAŁEGO SMYKA" – regularne zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej odbywające się w przedszkolu lub w terenie, dostosowane do poziomu każdej grupy wiekowej z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu sportowego. 
 • "SMACZNIE I ZDROWO" – wdrażanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, dbania o higienę i profilaktykę.
 • "MAŁY ARTYSTA" zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające oraz zajęcia teatralne.
 • "MAŁY ODKRYWCA" – poznawanie świata przyrody, zjawisk atmosferycznych.
 • "POLAK MAŁY" poznawanie kultury, tradycji, obyczajów swojej Ojczyzny.
 • "RELIGIA"-​codzienna modlitwa, udział w zajęciach z katechetką
 • "JĘZYK ANGIELSKI"-poznawanie języka obcego,

ZAPEWNIAMY:

 • artykuły plastyczne do codziennych działań przedszkolaków,
 • artykuły higieniczne,
 • indywidualne konsultacje z nauczycielami,
 • konsultacje ze specjalistami.

 

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W FORMIE ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNORODNYCH, CIEKAWYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH.