Co oferujemy

Katolickie Przedszkole „Pod Aniołem” – obok realizacji celów określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego – uczymy życia opartego na poszanowaniu drugiego człowieka, wprowadzamy w świat kultury i wartości. Szczególnie dbamy o kameralną, rodzinną atmosferę, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Zapewniamy:

 • realizację programu  wychowania przedszkolnego
 • indywidualne podejście do każdego dziecka i jego rodziny
 • rodzinną atmosferę – małe grupy, kameralny budynek, przyjazne dzieciom sale, ogrodzone podwórko
 • współpracę z rodzicami
 • profesjonalną, odpowiedzialną i kochającą dzieci kadrę
 • zajęcia dydaktyczne przygotowujące do nauki czytania, pisania i matematyki, język angielski, gimnastykę, zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, ćwiczenia logopedyczne wspomagające rozwój mowy
 • wychowanie religijne we wszystkich grupach wiekowych
 • solidne fundamenty do dalszego rozwoju i edukacji dzieci
  Zajęcia:
 • Język angielski
 • Religia
 • Rytmika
 • Taniec
 • Robotyka
 • Mały inżynier
 • Logopedia 
 • Gimnastyka