Co oferujemy

Katolickie Przedszkole „Pod Aniołem” – obok realizacji celów określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego – uczymy życia opartego na poszanowaniu drugiego człowieka, wprowadzamy w świat kultury i wartości. Szczególnie dbamy o kameralną, rodzinną atmosferę, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Zapewniamy:

  • realizację programu wychowania przedszkolnego wg Elżbiety Kordos
  • indywidualne podejście do każdego dziecka i jego rodziny
  • rodzinną atmosferę – małe grupy, kameralny budynek, przyjazne dzieciom sale, ogrodzone podwórko
  • współpracę z rodzicami
  • profesjonalną, odpowiedzialną i kochającą dzieci kadrę
  • zajęcia dydaktyczne przygotowujące do nauki czytania, pisania i matematyki, język angielski, gimnastykę, zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, ćwiczenia logopedyczne wspomagające rozwój mowy
  • wychowanie religijne we wszystkich grupach wiekowych
  • solidne fundamenty do dalszego rozwoju i edukacji dzieci