Plan dnia

7:00- 8:40

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne. Rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy integrujące grupę. Zstaw zabaw ruchowych.

8:40-8:50

Modlitwa poranna

9:00-9:30

Śniadanie. Czynności samoobsługowe w WC i łazience( mycie zębów, rąk, buzi, korzystanie z toalety po posiłku). Ćwiczenie i doskonalenie tych czyności.

9:30-11:30

Realizacja zadań edukacyjnych wg zatwierdzonych programów. Edukacja matematyczna, przyrodnicza, aktywność plastyczno-techniczna. Zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny, twórczy i manipulacyjny dziecka. Wychowanie religijne. Przygotowania do wyjścia na powietrze. Czynności higieniczno- sanitarne, ubieranie się. Ćwiczenie samodzielności. Wyjście do ogrodu przedszkolnego lub na spacer. Poznanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego.Zabawy dowolne na podwórku. Zabawy ruchowe.

11:30-11;45

Czynności kulturalno-higieniczne.Czynności samoobsługowe w WC i łazience (mycie rąk i buzi po podwórku, korzystanie z toalety). Ćwiczenie i doskonalenie tych czynności.

11:50-12:00

Modlitwa posiłkowa

12:00-12:30

Obiad. Czynności samoobsługowe w WC i łazience (mycie rąk i buzi, korzystanie z toalety). Nauka kulturalnego soywania posiłku.

12:30-13:00

Odpoczynek poobiedni. Słuchanie bajek, samodzielnie oglądanie książek, rozmowy o wysłuchanym tekście. Słuchanie utworów muzycznych- zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne.

13:00-14:00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zajęcia rozwijające małą motoykę, układanie puzzli.Praca indywidualna z dziećmi, dostosowana do ich potrzeb i możliwości, praca stymulacyjna.

14:00-14:15

Podwieczorek. Nauka kulturalnego spożywania posiłku.

14:15-14:30

Modlitwa, podsumowanie dnia.

14:30-17:00

Zabawy inspirowane przez dzieci, rozchodzenie się dzieci.Kontakty indywidualne z rodzicami.